Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Bankernas utlåning till fastigheter ökar

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 19 okt 2015

En allt större del av bankernas utlåning går till fastighetsrelaterade krediter. Två av tre bankkontor anger att fastigheter nu är det vanligaste användningsområdet för nya lån. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Ökning är markant jämfört med föregående undersökning. I den färska undersökningen anger 63 procent av bankerna att nyutlåningen går till rörelsefastigheter.

– Det är uppenbarligen en stor efterfrågan på fastighetsrelaterade krediter just nu. Dels handlar det om att många nya och mindre fastighetsinvesterare söker avkastning i det låga ränteläget, dels uppger bankerna att många propåer kommer från mindre byggbolag för uppförande av nya bostäder. Även inom Almi ser vi en ökad efterfrågan på lån till rörelsefastigheter, till exempel nya industrilokaler som är en förutsättning för att små och medelstora företag ska kunna expandera, säger Anna Hallberg, vice vd för Almi Företagspartner.

Den faktiska utlåningen under kvartal 3 var i det närmast oförändrad jämfört med föregående kvartal, 48 procent angav oförändrade volymer jämfört med 46 procent föregående kvartal. Hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag förväntas öka under årets sista kvartal. På ett års sikt är en ännu större andel positiva, då 70 procent tror på en ökad utlåning.

Närmare 70 procent av bankkontoren uppger att utlåningen till hushåll ökade under årets tredje kvartal. Närmare 60 procent förväntar sig en fortsatt ökad utlåning under årets sista kvartal och på ett års sikt.

Andelen som tror på en starkare konjunktur på ett års sikt minskar från 54 till 47 procent.

Företagens möjligheter att få lån har inte förändrats under tredje kvartalet. En klar majoritet av bankkontoren uppger att möjligheterna för företag att få lån är oförändrad, både för nya och för befintliga företag.

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.