Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Småhuspriserna fortsätter att stiga

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Tommy Ekholm - 06 nov 2015

Småhuspriserna i Sverige steg med 2 procent under tremånadersperioden augusti-oktober jämfört med föregående tremånadersperiod (maj-juli). Det framgår av siffror från SCB.

På årsbasis, det vill säga jämfört med samma tremånadersperiod föregående år, har priserna ökat med 10 procent.

"Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 13 av Sveriges 21 län. De län där priserna på småhus steg mest var Gotlands och Jämtlands län med 6 procent. Sjunkande priser redovisas i tre län. I Norrbottens län sjönk priserna med 3 procent, samtidigt som priserna i Blekinge och Västerbottens län sjönk med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna med 1 respektive 3 procent, medan priserna i Stor-Malmö var oförändrade", skriver SCB.

"Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. De största prisuppgångarna redovisas i Stockholms och Gotlands län med 16 procent. Den lägsta prisuppgången återfinns i Blekinge län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 9 och 16 procent", fortsätter statistikmyndigheten.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i Sverige uppgick till drygt 2,5 miljoner kronor under perioden augusti-oktober 2015.

(SIX News)