Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Sagax förvärvar för 435 miljoner kronor

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 08 dec 2015

Sagax har avtalat om förvärv av 15 fastigheter i Finland. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 435 miljoner kronor. Fastigheterna förvärvas från Onninenkoncernen som även kommer att hyra samtliga lokaler.

Fastigheterna, som används för grossistförsäljning av tekniska produkter inom el, VA och VVS under varumärket ”Onninen Express”, kommer att hyras av Onninen i 8 till 15 år. Den genomsnittliga löptiden uppgår till 12 år.

Fastigheterna omfattar 41 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och 190 000 kvadratmeter mark. Den största enskilda fastigheten utgör en tredjedel av investeringen och består av en försäljningsanläggning i Vanda under uppförande.

Tillträde kommer att ske under 2015 med undantag för ovan nämnda fastighet i Vanda, vilken tillträds efter färdigställande under andra kvartalet 2016.