Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Mäklare tror på oförändrade bostadspriser under 2016

Foto: Holger Ellgaard
Foto: Holger Ellgaard
Publicerad av
Tommy Ekholm - 17 dec 2015

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att en majoritet av mäklarna tror på oförändrade priser på både bostadsrätter och villor under 2016. Andelen som tror på stigande priser under nästa år är minst i Stockholm och Göteborg. Svaren visar även att fördelen för säljarna på marknaden sjunkit i slutet av 2015.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån har 502 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. Denna gång har de även fått ta fram sina spåkulor och sia om prisutvecklingen under 2016.

När det gäller bostadsrätter tror 55 procent att priserna kommer vara oförändrade nästa år. 40 procent tror på en uppgång och endast 5 procent på en nedgång. Även när det gäller villor så tror en majoriteten, 52 procent, på oförändrade priser medan 44 procent tror på en uppgång.

– Prisuppgången under 2015 har varit väldigt kraftig. Att det skulle upprepas under 2016 är inte troligt vilket man kan se i mäklarnas svar. Även om en relativt stor andel fortfarande tror på en uppgång så förväntar sig de flesta en prisökning i lugn takt. Det är även intressant att se att mäklarna i Stockholm och Göteborg är de som i minst utsträckning tror på en prisuppgång. Det är en trend vi inte sett tidigare år, säger Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån.

Tittar man på de mäklare som tror på en prisuppgång på bostadsrätter så är andelen minst i Stockholm (26,6 procent) och Göteborg (23,4 procent). Störst andel som tror på en prisuppgång på bostadsrätter finns bland mäklarna på mindre ort, 49 procent. Även på villasidan tror minst andel på en uppgång i Stockholm (40,6) och Göteborg (39,1). Störst andel som tror på en uppgång på villor finns i Malmö med 63,6 procent.

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 7,1 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 7,6 när samma fråga ställdes i oktober och 7,4 i augusti 2015. Det är alltså fortsatt fördel för säljarna på marknaden även om den minskat i slutet av året.