Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Castellum investerar och säljer

Henrik Saxborn, vd Castellum.
Henrik Saxborn, vd Castellum.
Publicerad av
Henrik Ståhl - 11 jan 2016

Castellum meddelar att de under slutet av 2015 genomfört åtta investeringar, varav två nybyggnationer, två ombyggnationer och fyra förvärv. Dessutom genomfördes en försäljning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastighets AB Brostaden, dotterbolag till Castellum, har påbörjat en fullt uthyrd nybyggnation av en anläggning för bilförsäljning om cirka 2.500 kvadratmeter i Smista Allé, nära Kungens Kurva i Huddinge. Investering är på 66 miljoner kronor, varav 5 miljoner utgörs av egen mark. Den nya byggnaden beräknas vara färdigställd fjärde kvartalet 2016. Ett tolvårigt hyresavtal omfattande hela anläggningen är tecknat med Bilia Center Stockholm som är återförsäljare av Lexus. Hyresintäkterna beräknas uppgå till 5 miljoner per år.

Brostaden har dessutom förvärvat obebyggd mark i Sigtuna med möjlighet att producera upp till 12.500 kvadratmeter avsedda för logistikverksamhet. Det obebyggda markområdet är beläget i Rosersberg, nära Arlanda. Investeringen uppgick till 34 miljoner. Tillträde har skett.

Vidare har Brostaden sålt en industrifastighet om cirka 1.800 kvadratmeter i den så kallade Bolidentriangeln i Johanneshov i Stockholms. Köpare är HSB. Försäljningsbeloppet uppgår till 23 miljoner efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 2 miljoner, vilket är i linje med senaste värdering.

 I samband med försäljningen tecknades ett åttaårigt optionsavtal med HSB om försäljning av drygt halva grannfastigheten som består av endast mark. HSB äger rätt att köpa marken när ny detaljplan vunnit laga kraft. Bedömd köpeskilling är 160 miljoner vilket överstiger nuvarande värde för hela fastigheten med 70 miljoner.

Dotterbolaget Harry Sjögren har förvärvat en fullt uthyrd industrifastighet i Mölndal, med en genomsnittlig återstående kontraktstid om cirka tre år. Investeringen uppgick till 64 miljoner. En av hyresgästerna är Mechanum. Hyresintäkterna uppgår till cirka 7 miljoner per år.

I Örebro har dotterbolaget Aspholmen Fastigheter förvärvat en lager- och logistikfastighet belägen i Pilängen. Investeringen uppgick till 38 miljoner. Fastigheten, som har en outnyttjad byggrätt om ca 2.000 kvadratmeter, är för närvarande vakant. Tillträde har skett.

 I Kopparlunden, Västerås, har Aspholmen påbörjat en nybyggnation av cirka 1.850 kvadratmeter "flexibla kontorsytor". Investeringen beräknas uppgå till 45 miljoner, varav 2 miljoner avser värdet av egen mark. Aspholmen äger och förvaltar sedan tidigare cirka 30.000 kvadratmeter i området. Projektet beräknas vara färdigställt till halvårsskiftet 2017. Bland hyresgästerna finns HiQ och Maximatecc. Fullt uthyrt beräknas hyresintäkterna uppgå till cirka 4 miljoner. I dagsläget är hyresavtal tecknade för 44 procent av ytan med löptider om 5-7 år.

 I Boländerna i Uppsala har Aspholmen förvärvat en industrifastighet om 2.200 kvadratmeter med en potentiell byggrätt om 4.000 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till GE Health Care under ett år till en hyresintäkt om 2,9 miljoner. Investeringen uppgick till 29 miljoner. Tillträde har skett.

I centrala Örebro investerar Aspholmen 16 miljoner i ombyggnation av en kontorsfastighet om cirka 6.500 kvadratmeter. Bland hyresgästerna finns Swedbank, Telia och Fastighetsbyrån. Fullt uthyrt beräknas hyresintäkterna uppgå till 9 miljoner.

Fastighets AB Briggen har påbörjat en ombyggnation av en kontorsfastighet i östra Malmö. Investeringen beräknas uppgå till cirka 44 miljoner och vara slutförd i slutet av andra kvartalet 2017. Ett sexårigt hyresavtal som börjar löpa från den 1 juli 2017 har tecknats med Migrationsverket avseende hela fastigheten, cirka 15.200 kvadratmeter. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 138 miljoner, motsvarande cirka 23 miljoner kronor per år. Samtidigt som det nya avtalet träder i kraft upphör tidigare avtal med Migrationsverket om cirka 17 miljoner per år att gälla.

Castellum har långfristiga, outnyttjade krediter om cirka 5 miljarder kr, vilka kommer att utnyttjas till investeringarna.

(Six News)