Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, nov, 18 2017
Senaste Nytt

Mångmiljoninvestering i Söderhamn

Foto: Caverion
Foto: Caverion
Publicerad av
Henrik Ståhl - 01 feb 2016

270 miljoner kronor investeras när Söderhamns kommun och det kommunala bostadsbolaget Faxeholmen tillsammans med Caverion moderniserar fastighetsbeståndet i kommunen.

Modellen kallas EPC (Energy Performance Contracting) och innebär att Caverion ska energieffektivisera och moderniserar majoriteten av hyresbostäderna, skolorna, förskolorna och andra gemensamma lokaler i Söderhamn. Samtidigt garanterar Caverion att investeringskostnaden täcks av framtida besparingar i form av minskat underhållsbehov och ökad energieffektivitet. Skulle de avtalade besparingsmålen inte uppnås, återbetalar Caverion mellanskillnaden.

- För Söderhamns skattebetalare är projektet ett ekonomiskt riskfritt sätt att höja fastighetsstandarden, minska energianvändandet och samtidigt generera lokala arbetstillfällen. Projektet hanteras även vid sidan om en normal investeringsbudget, vilket innebär att vi inte behöver göra avkall på andra aktiviteter eller justera vår budget i övrigt, säger Sven-Erik Lindestam, kommunalråd (S) Söderhamn i ett pressmeddelande.

Caverion är ensam leverantör och kontaktpunkt för kommunen och bostadsbolaget under hela projektet. Detta medför en förenklad administration och möjligheter till effektiv dialog mellan samarbetsparterna.

Projektet omfattar majoriteten av fastigheterna inom kommunen och bostadsbolaget. Totalt kommer 430 000 kvadratmeter hyresbostäder, skolor, förskolor och andra gemensamma lokaler energieffektiviseras och moderniseras. Detta beräknas minska kommunens miljöpåverkan med cirka 600 000 kg COoch energianvändningen med cirka 23 procent till 2019..

Genomförandefasen påbörjades i slutet av 2015 och beräknas pågå till och med 2019.