Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Uppåt för Wihlborgs

Knutpunkten i Helsingborg, en av Wihlborgs fastigheter.
Knutpunkten i Helsingborg, en av Wihlborgs fastigheter.
Publicerad av
Henrik Ståhl - 09 feb 2016

Wihlborgs redovisar ett förvaltningsresultat* på 232 miljoner kronor (200) för det fjärde kvartalet 2015.

Driftsöverskottet* var 348 miljoner kronor (332).

Hyresintäkterna var 475 miljoner kronor (468).

*Exkluderar ersättningar för förtida lösen av hyreskontrakt, vilka var +11 miljoner i fjärde kvartalet 2015.

Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till +731 miljoner (+469). Värdeförändringarna på derivat var samtidigt +199 miljoner (-390).

Resultatet före skatt var 1.162 miljoner (279).

Resultatet efter skatt var 935 miljoner (205), motsvarande 12,17 kronor per aktie (2,67).

 För helåret 2015 föreslår styrelsen en utdelning om 5,25 kronor per aktie (4,75).

(Six News)