Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Hufvudstaden slog förväntningarna

Norrmalmstorg 1, en av Hufvudstadens fastigheter.
Norrmalmstorg 1, en av Hufvudstadens fastigheter.
Publicerad av
Henrik Ståhl - 11 feb 2016

Hufvudstaden redovisar ett rörelseresultat före värdeförändringar på 302 miljoner kronor (285) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var bättre än förväntningarna som låg vid 287 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Bruttoresultatet var 313 miljoner totalt (294), varav driftnetto för fastighetsförvaltningen ("bruttoresultat Fastighetsförvaltning") stod för 303 miljoner (288) och bruttoresultat från parkeringsverksamheten för 10 miljoner (6,8).

 Väntat var 296 miljoner i totalt bruttoresultat och 287 miljoner i driftnetto.

Nettoomsättningen var 451 miljoner (429), fördelat på 427 miljoner (410) i hyresintäkter från fastighetsförvaltningen och 24 miljoner (20) i intäkter från parkeringsverksamheten.

Analytikerna hade räknat med en nettoomsättning på 435 miljoner, hyresintäkter på 413 miljoner och 21 miljoner i intäkter från parkeringsverksamheten.

Överskottsgraden, i Hufvudstadens fall det totala bruttoresultatets andel av den totala nettoomsättningen, var 69,4 procent (70,2), väntat var 69,5 procent.

Periodens värdeförändringar på förvaltningsfastigheter var +1.755 miljoner (+1.015).

Värdeförändringarna på räntederivat var +18 miljoner (-37).

Resultatet före skatt blev 2.043 miljoner (1.231).

Nettoresultatet blev 1.608 miljoner (1.006), motsvarande 7,80 kronor per aktie (4,88) efter utspädning.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,10 kronor per aktie för helåret 2015 (2,90), väntat var här 3,03 kronor.

(Six News)