Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Kungsleden vill höja utdelningen

Kungsledens huvudkontor på Vasagatan i Stockholm. Foto: Kungsleden
Kungsledens huvudkontor på Vasagatan i Stockholm. Foto: Kungsleden
Publicerad av
Henrik Ståhl - 17 feb 2016

Kungsleden redovisar ett förvaltningsresultat på 316 miljoner kronor (154) för det fjärde kvartalet 2015.

Räknat per aktie förbättrades förvaltningsresultatet till 1,73 kronor efter utspädning (0,90).

Driftnettot var 441 miljoner (338).

Hyresintäkterna var 659 miljoner (524).

Resultat från fastighetsförsäljningar var +6 miljoner (0) medan orealiserade värdeförändringar på fastigheter var +114 miljoner (+595). Vidare bidrog försäljning av Nordic Modular Group med +24 miljoner (0).

De orealiserade värdeförändringarna på finansiella instrument var +95 miljoner (-107).

Resultatet före skatt uppgick till 555 miljoner (642).

I fjärde kvartalet reserverade Kungsleden för och betalade in drygt 1,3 miljarder i skatt efter att ha förlorat sin sista utestående skatteprocess i Kammarrätten.

Resultatet efter skatt blev -709 miljoner (371).

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 kronor per aktie för 2015 (1,50).

Substansvärdet, enligt EPRA NAV-standarden, var 54,76 kronor per stamaktie vid periodens slut (56,07).

(Six News)