Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Heba putsar resultatet

Hebas ledningsgrupp. Foto: Heba
Hebas ledningsgrupp. Foto: Heba
Publicerad av
Henrik Ståhl - 18 feb 2016

Heba redovisar ett resultat efter skatt om 903 miljoner kronor (126) för helåret 2015.

 Hyresintäkterna uppgick till 282 miljoner kronor (267).

 Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kronor per aktie (1,30) kronor.

Heba redovisar ett förvaltningsresultat på 27 miljoner kronor (25).

Driftsöverskottet var 41 miljoner kronor (40).

Hyresintäkterna var 71 miljoner kronor (68).

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter var 369 miljoner (26).

Värdeförändringar på räntederivat var 9,8 miljoner (-22).

Resultatet före skatt blev 406 miljoner kronor (29).

Nettoresultatet uppgick till 317 miljoner kronor (22) eller 7,67 kronor per aktie (0,54).

Hebas substansvärde motsvarade vid periodens slut 113 kronor per aktie (86).

Heba spår ett bättre förvaltningsresultat 2016 jämfört med 2015.

 (Six News)