Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Akademiska Hus och SLU i avtal

Foto: Akademiska Hus
Foto: Akademiska Hus
Publicerad av
Henrik Ståhl - 22 feb 2016

Akademiska Hus och Sveriges lantbruksuniversitet har ingått avtal om att göra de tre campusområdena i Uppsala, Alnarp och Umeå mer hållbara. Enligt intentionsavtalet ska parterna samarbeta för att minska mängden levererad energi, motsvarande 25 procent under tio år.

Akademiska Hus tar huvudansvaret för initiativ rörande byggnader och teknik, medan SLU tar huvudansvaret för initiativ som är relaterade till beteendeförändringar hos dem som vistas i fastigheterna. Parterna ska också arbeta enligt en gemensam process för att identifiera, prioritera, genomföra och följa upp energiåtgärder.

 – Vi får med det här avtalet möjlighet att stötta varandra där vi kan påverka mest. Akademiska Hus har bäst förutsättningar att påverka fastigheternas energiförbrukning och där kan vi stärka upp genom att arbeta med attityden vi som användare har av husen, säger Johanna Sennmark, miljöchef SLU i ett pressmeddelande.