Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 29 2017
Senaste Nytt

Kontorsvakansen i Göteborg fortsätter ned

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Henrik Ståhl - 22 feb 2016

På kontorshyresmarknaden i Göteborgs centrum har nu vakansgraden hållit sig under 5-procentsnivån tolv kvartal i rad. I fjärde kvartalet i fjol minskade vakansgraden i området med ytterligare cirka 0,2 procent till nivåer omkring 4,2 procent.

 Det visar fastighetsrådgivaren Savills senaste vakansmätning i Göteborg.

Savills bedömer att marknadshyran i Göteborgs centrala CBD-lägen ökade ytterligare något under 2015, till nivåer på "strax under" 3.000 kronor per kvadratmeter, dock med enstaka toppnoteringar på upp emot 3.200 kronor per kvadratmeter för mindre lokaler på de bästa adresserna.

   Under senaste treårsperioden har cirka 120.000 kvadratmeter nya kontor färdigställts i Göteborg, varav ungefär hälften under 2015. Under 2016 och 2017 bedöms mer än 90.000 kvadratmeter kontor färdigställas. Inom Göteborg CBD är dock tillskottet av ny kontorsyta enligt Savills "mycket begränsat".

   "Trots att många kontorsprojekt i Göteborgsområdet har påbörjats mer eller mindre på spekulation, utan större förhyrningar klara, så har kontorsytorna snabbt hyrts ut, vilket är ett tecken på att det råder stor brist på fullt moderna större kontorslokaler. Till skillnad från många andra städer så har projekten dessutom hyrts ut i byggprocessens tidiga skeden", kommenterar Savills analyschef Peter Wiman här.

   Bland Stockholmsbörsens större fastighetsbolag är exempelvis Wallenstam en betydande kontorsägare i de mest centrala delarna av Göteborg. Platzer är fokuserade på Göteborg men har beståndet mer utspritt över staden.

(Six News)