Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Scandic vände till vinst

Foto: Scandic
Foto: Scandic
Publicerad av
Henrik Ståhl - 23 feb 2016

Scandic redovisar ett resultat före skatt på 19 miljoner kronor (-393) för det fjärde kvartalet 2015.

Justerat ebitda, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, landade på 332 miljoner kronor (290), motsvarande en marginal om 10,7 procent (9,5).

Ebitda utan justeringar för jämförelsestörande poster var 270 miljoner (100).

Rörelseresultatet (ebit) var 153 miljoner kronor (-18).

Resultatet efter skatt var 20 miljoner kronor (-339), motsvarande 0,23 kronor per aktie efter utspädning (-4,14).

Intäkterna uppgick till totalt 3.089 miljoner kronor (3.055), varav 3.085 miljoner (3.051) utgjordes av nettoomsättning.

 Intäkterna per tillgängligt rum, RevPAR, för jämförbara hotell ökade med 7,5 procent, drivet av både ökad beläggningsgrad och högre genomsnittliga rumspriser.

 RevPAR-nivån var 576 kronor (557).

 Som meddelats i noteringsprospektet blir det ingen utdelning för helåret 2015.

(Six News)