Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Bättre förvaltningsresultat för NP3

Andreas Nelvig, vd NP 3 Fastigheter. Foto: Robin Nordlund
Andreas Nelvig, vd NP 3 Fastigheter. Foto: Robin Nordlund
Publicerad av
Henrik Ståhl - 23 feb 2016

NP3 Fastigheter redovisar ett förvaltningsresultat på 50 miljoner kronor (44) för det fjärde kvartalet 2015.

Driftnettot var 82 miljoner (66).

Hyresintäkterna låg på 113 miljoner (88).

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter var +16 miljoner (+22) medan värdeförändringar på derivat var 0 miljoner (+1).

Resultatet före skatt var 66 miljoner (66).

Nettoresultatet blev 40 miljoner (60) eller motsvarande 0,80 kronor per aktie efter utspädning (1,40).

Det bokförda egna kapitalet motsvarade 35,23 kronor per aktie (31,80) vid rapportperiodens slut.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,15 kronor per aktie (0,50) för helåret 2015.

(Six News)