Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, sep, 25 2017
Senaste Nytt

"Fortsatt högt intresse men försämrad finansiering"

Foto: Hufvudstaden
Foto: Hufvudstaden
Publicerad av
Henrik Ståhl - 23 feb 2016

Under 2016 väntas fortsatt högt intresse för svenska fastighetsinvesteringar, även om en "något försämrad finansieringssituation" eventuellt kan hindra transaktionsvolymerna att nå lika högt som under 2015.

Det uppger fastighetsrådgivaren JLL i senaste utgåvan av Nordic City Report.

På Stockholms allra mest centrala kontorsmarknad, så kallade CBD-lägen, steg prime-hyrorna under 2015 med 16 procent till 5.200 kronor per kvadratmeter.

Dessa hyresnivåer för huvudstaden har inte noterats sedan IT-bubblans dagar, konstaterar JLL. Den kortsiktiga hyresprognosen för prime-hyror i Stockholm CBD är dessutom uppåtgående. Direktavkastningskravet för Stockholm CBD föll till 3,75 procent.

Prime-kontorshyrorna i Göteborgs CBD ligger på 2.800 kronor per kvadratmeter, oförändrat senaste halvåret. Uteblivna hyresuppgångar "beror på brist på bevis snarare än en stagnerad efterfrågan", då uthyrningar i bästa läge över 500 kvadratmeter är mycket få. Troligtvis når prime-hyran i Göteborg CBD 3.000 kronors-strecket under 2016 bedömer JLL. Direktavkastningskravet för Göteborg CBD är 4,5 procent enligt JLL.

På kontorsmarknaden i Malmö CBD steg prime-hyran med 4 procent senaste halvåret till nivån 2.400 kronor per kvadratmeter. Övriga delmarknader i Malmö/Lund låg kvar på befintliga hyresnivåer. Den kortsiktiga hyresprognosen för samtliga Malmö/Lund marknaders prime-hyra är oförändrade nivåer. Direktavkastningskravet för Malmö CBD är 5,25 procent.

Vakansgraden för kontorsmarknaden i Stockholm som helhet föll under 2015 med 2 procentenheter till 7,1 procent. Motsvarande vakansnivåer för Göteborg som helhet är 6,1 procent och för Malmö/Lund som helhet 7,1 procent. CBD-vakanserna är 3,0 procent i Stockholm, 3,1 procent i Göteborg och 6,4 procent i Malmö.

Enligt JLL:s klockmodell för fastighetsmarknader befinner sig Stockholm på klockan 9, mittemellan faserna tilltagande och avtagande hyrestillväxt.

Göteborg har inte kommit lika långt utan ligger på klockan 8, inom fasen tilltagande hyrestillväxt, och i Malmö är marknadsfasen längre gången runt klockan 11, inom avtagande hyrestillväxt (nästa fas i modellen är fallande hyror).

Bland övriga nordiska städer står Oslo på klockan 12, i vägskälet mellan avtagande hyrestillväxt och fallande hyror, och Köpenhamn nära klockan 9, på tilltagande hyrestillväxt.

(Six News)