Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Castellum köper för en halv miljard

Foto: Castellum
Foto: Castellum
Publicerad av
Henrik Ståhl - 08 mar 2016

Castellum har, genom det helägda dotterbolaget Corallen, förvärvat resterande 50 procent av CORHEI, före detta Henry Ståhl Fastigheter. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 2.083 miljoner kronor och aktieposten förvärvades för 555 miljoner kronor. Säljare i affären är Heimstaden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären innebär att Castellum nu äger hela CORHEI:s bestånd och därmed fullt ut kan integrera verksamheten tidigare än planerat.

Den 13 april i fjol köpte Castellum sina första 50 procent av aktierna i CORHEI från Heimstaden. Då slöts även ett optionsavtal som gav Castellum möjlighet att tidigast inom 18 månader, den 29 november 2016, förvärva resterande 50 procent. Heimstaden erhöll motsvarande option att sälja resterande 50 procent efter utgången av Castellums optionstid. Affären har alltså skett i förtid.

Fastighetsbeståndet omfattar 111.480 kvadratmeter i Norrköping, fördelat på 12 centralt belägna kontorsfastigheter och en logistikfastighet, samt 51.024 kvadratmeter i Linköping fördelat på 9 kontorsfastigheter, varav 6 stycken är centralt belägna, två ligger i Mjärdevi-området och en vid Tornby-området.

Uthyrningsgraden uppgår till 84 procent och den genomsnittliga avtalstiden är 4,1 år. Hyresintäkterna på helårsbasis för 2016 beräknas uppgå till 159 miljoner kronor.

- Affären ger oss en god position i Norrköping och Linköping. Vi är här för att stanna och fortsätta utvecklas, ett projekt är redan i gång och vi ser fler intressanta tillväxtmöjligheter, kommenterar Castellums vd Henrik Saxborn.

 Castellum har långfristiga, outnyttjade krediter om ca 5,6 miljarder kronor, vilka kommer att utnyttjas till investeringarna.

(Six News)