Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Sagax förvärvar i Frankrike

Sagax ledningsgrupp.
Sagax ledningsgrupp.
Publicerad av
Henrik Ståhl - 14 mar 2016

Sagax förvärvar en portfölj med totalt 14 industrifastigheter i Frankrike för motsvarande 455 miljoner kronor. Fastighetsportföljen omfattar 79.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta med en genomsnittlig Det framgår av ett pressmeddelande.

Två fastigheter omfattande 9.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta förvärvas vakanta. Återstående 12 fastigheter omfattar 70.000 kvadratmeter och har en uthyrningsgrad om 91 procent fördelat på 50 hyresgäster.

Den genomsnittliga direktavkastningen beräknas inledningsvis uppgå till 6,4 procent för hela portföljen samt till 7,3 procent exklusive de två helt vakanta fastigheterna.

I Frankrike innehar dock berörda kommuner rätt att förköpa fastigheter som säljs inom kommungränserna, vilket även gäller dessa förvärv. Sagax väntar beslut om förköp i slutet av maj 2016.

"Under förutsättning att förköp inte sker i sådan omfattning att fastighetsportföljen försämras för Sagax kommer tillträde att äga rum den 15 september 2016", skriver fastighetsbolaget.

(Six News)