Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, apr, 25 2019
Senaste Nytt

NCC:s kalkylator för klimatsmarta beslut

Bild: Kristin Ek, NCC
Bild: Kristin Ek, NCC
Publicerad av
Henrik Ståhl - 21 sep 2016

NCC:s nya klimatkalkylator är ett datorprogram som jämför utsläppen av koldioxid från olika metoder att förnya eller lägga om rörledningar i marken. 

– Med vår nya klimatkalkylator är det enkelt att hjälpa våra kunder att välja den metod som ger minst utsläpp av klimatgaser. Kalkylatorn gör det också lätt att redovisa mycket noggranna siffror för utsläppen när arbetet är klart, säger Christian Jöhncke, avdelningschef på NCC Vatten- och Miljöteknik.

Bara de kommunala ledningsnäten för vatten och avlopp i Sverige omfattar 19 000 mil rör. De skulle räcka fem varv runt jordklotet och motsvarar en investering på minst 500 miljarder kronor. Majoriteten av ledningsnäten är nedlagda under 1900-talet och kommer behöva förnyas under det nuvarande århundradet.

I offertförfrågningar från NCC:s kunder blir det allt vanligare med krav på redovisning av klimatutsläpp. Därför har NCC skapat ett enkelt men noggrant verktyg som bygger på verifierade klimatdata. Verktyget används bland annat av NCC:s säljare och produktionspersonal.

Den här klimatkalkylatorn är byggd för att jämföra traditionellt rörarbete och NCC:s utbud av schaktfri teknik för rörbyggande och rörförnyelse.   NCC No Dig omfattar olika typer av metoder och material för att förnya vatten- och avloppsrör inifrån. Ett nytt rör byggs upp inuti det gamla med hjälp av cement- eller plastmaterial.

No Dig-metoderna sparar enligt NCC tid, är billigare och ger nästan ingen störning av trafiken. De ger också upp till 90 procent mindre klimatutsläpp. Varje kilometer rör som förnyas inifrån ger 290 ton mindre utsläpp av koldioxid, jämfört med att gräva upp och byta ut rören.

– NCC No Dig Klimatkalkylator tar enkelt fram en koldioxidnota som omfattar allt från utvinning och tillverkning av nya material till transport och hantering av de gamla rör som eventuellt tas upp ur marken, säger Kristine Ek, expert på livscykelanalyser på NCC Teknik.