Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, apr, 25 2018
Senaste Nytt

Länsstyrelsen avslår överklagan av Nobel Center

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen

”Nobelhuset” av David Chipperfield & Christoph Felger, David Chipperfield Architects Berlin
”Nobelhuset” av David Chipperfield & Christoph Felger, David Chipperfield Architects Berlin
Publicerad av
Peter Höök - 09 feb 2017

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att avslå överklagandena och fastställa detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen. Beslutet var väntat och samtidigt glädjande. Ett viktigt steg framåt för projektet.

– Nu fortsätter vi att planera för den publika verksamheten som ska pågå i huset året om. Med Nobel Center skapar vi Nobelprisets hem i Stockholm. Ett intellektuellt vardagsrum med en bred publik verksamhet bestående av skolprogram, vetenskapliga konferenser, möten och evenemang. I en tid när fakta ifrågasätts, när populism och nationalism frodas har Nobelpriset en unik möjlighet att lyfta fram vetenskap, kunskap, humanism och fred, säger Lars Heikensten, vd Nobelstiftelsen.

Länsstyrelsens avslag om Nobel Center innebär att Länsstyrelsen följer kommunens beslut att anta detaljplanen som fattades i april 2016.

Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte kommer att medföra påtaglig skada på riksintressena och inte heller medför den sådana betydande olägenheter för grannarna att planbeslutet måste upphävas.

Många har överklagat bland annat fastighetsägare som är grannar till det planerade Nobel Center, så som Statens Fastighetsverk, L E Lundberg, brf Strandvägspalatset, Fastighets AB Hovslagaren och Hotel Diplomat. Överklagandena från grannfastigheterna avslås och övriga klaganden avvisas. 

 

 

 

 

 

 

Annons