Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Veidekkes bostadsproduktion slår rekord

Omsättning, resultat och marginaler ökar både för bygg- och anläggningsverksamheten

Foto: Veidekke
Foto: Veidekke
Publicerad av
Peter Höök - 09 feb 2017

I kvartal 4 såldes 241 bostäder varav Veidekkes andel var 209 st. att jämföras med 239 st. (239 st.) samma period 2015. Under kvartalet igångsattes 3 nya bostadsprojekt, ett i Stockholm, ett i Göteborg och ett i Skåne om total 281 bostäder. Per sista september hade Veidekke 1 801 bostäder i produktion varav Veidekkes andel 1 707 st. (1 246 st. respektive 1 198 st. Q4 2015.)

Projektportföljen stärktes under kvartalet med förvärv om cirka 200 enheter, varav två mindre projekt i Skåne samt 130 enheter i Ursvik i Sundbyberg, Vid utgången av perioden innehöll Veidekkes ”tomtbank” cirka 8 900 enheter varav Veidekkes andel 8 300 enheter fördelat på cirka 100 projekt.

Bostadsförsäljningen är fortsatt god med en säljgrad på 94 procent. Tillsammans med det ökande antalet bostäder i produktion innebär det att fjärde kvartalet och helåret 2016 resultatmässigt blev det bästa någonsin för Veidekke Bostad. Marknaden är fortsatt god men karaktäriseras av en återgång till ett normalläge där vi ser ett ökande utbud av nyproducerande lägenheter samt en avtagande prisökningstakt. Notabelt är också att hushållens skuldsättningsökning avtar på aggregerad nivå.

Annons