Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

White vann tävling om nya bostäder i Ängelholm

Whites förslag möter upp den vision som beställaren och Ängelholms kommun kommunicerat

Tävling om nya bostäder i Ängelholm avgjord.
Tävling om nya bostäder i Ängelholm avgjord.
Publicerad av
Peter Höök - 09 feb 2017

På det gamla sockerbruksområdet, ”Kv Saftstationen” i Ängelholm, har White tillsammans med MTAbygg fått i uppdrag av Ängelholmshem att skapa ett helt nytt kvarter med hyresrätter. Kvarteret är startskottet för det nya stationsområdet och ambitionerna är höga.

– Vårt förslag ”Nya mönster” möter upp den vision som beställaren och Ängelholms kommun har om att skapa ett attraktivt kvarter där invånarna i den nya stadsdelen ska kunna leva ett liv med så liten påverkan på miljön som möjligt, säger Vera Berggren, arkitekt på White i Halmstad.

Som start i tävlingen tog vi ett större grepp om hela stationsområdet för att definiera en helhetsprincip som ligger till grund för det första bostadskvarteret. Tydliga och varierande rörelsestråk knyter ihop kvarteret med stationen och centrum och möjliggör en framtida koppling till skogen och havet. Ett öppet dagvattensystem väver samman rörelsestråken för att hantera dagvatten på ett hållbart och pedagogiskt sätt samt skapar intressanta gaturum.   

- Livet mellan husen, mötesplatser och den mänskliga skalan prioriteras, säger Vera Berggren. 

Annons