Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Storstockholm förenklar bostadsplaneringen

Flygbildsproduktion är en förutsättning för ett effektivt, långsiktigt och hållbart samhällsbyggande

Foto: Bengt Säll
Foto: Bengt Säll
Publicerad av
Peter Höök - 09 feb 2017

Storstockholms kommuner bygger nu i samma takt som under miljonprogrammets dagar och landskapet förändras i allt snabbare takt. Därför är flygfotografering viktigt, eftersom det dokumenterar hur en kommuns yta förändras i ett historiskt perspektiv. Flygfoton kan även användas som underlag för att göra kartor.

Cowi vann upphandlingen av ramavtalet gällande flygfotografering och laserskanning. För ramavtal av fotogrammetrisk kartering gäller att samtliga anbud från SWECO Civil, Cowi och Terratec antagits.Ramavtalen löper två år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år och tillgodoser kommunernas behov av flygbildsproduktion på årsbasis, vilket är en förutsättning för ett effektivt, långsiktigt och hållbart samhällsbyggande.

Annons