Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, mar, 30 2017
Senaste Nytt

Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne

Publicerad av
Annika Silver - 17 feb 2017

Idag publicerar Sydsvenska Handelskammaren rapporten BostadStorstad som regelbundet undersöker bostadsbyggandet i de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Rapporten visar att byggtakten är hög i samtliga storstadslän, särskilt vad gäller påbörjade lägenheter. Sammanlagt byggdes det drygt 35 000 nya bostäder i storstadslänen under 2016.

Men byggandet understiger behovet och bostadspriserna fortsätter att stiga, säger Handelskammarens chefekonom Pernilla Johansson.

I Stockholm kostar det i genomsnitt 15 årslöner att köpa en villa medan det kostar 9 årslöner i Skåne och Västra Götaland. Sedan 2007 har bostadspriserna stigit betydligt snabbare än lönetillväxten i Stockholm och Västra Götaland. Däremot har bostadspriserna i Skåne hållit jämna steg med löneutvecklingen under perioden.

Det innebär att riskerna på den skånska bostadsmarknaden inte har ökat i samma utsträckning som i övriga storstadslän, säger Pernilla Johansson.

Läs rapporten här

Foto: Regio.
Foto: Regio.

Regio köper Sigmahuset

18 000 kvadratmeter kontor, restaurang och handel

Sveafastigheters och Tredje AP-fondens gemensamma bolag Fastighets AB Regio har köpt fastigheten Ket...