Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

Boverket tilldelar 3 miljoner till Sörmlands museum

Publicerad av
Sanna Kesselfors - 28 feb 2017

 Boverket delar årligen ut bidrag till kulturlokaler som inte ägs av staten. I år fick Sörmlands museum  ett bidrag på tre miljoner kronor av de knappt tio miljonerna som delades ut. 10 av 46 sökande tilldelades bidrag. Pengarna kommer att gå till magasinsinredning i det nya museihuset som invigs hösten 2018 i Nyköping.

Sörmlands museum har länge arbetat med tillgängliga och öppna samlingar. Nu tar vi ytterligare steg mot nya sätt att arbeta med samlingarna och göra dem ännu mer synliga, berättande, tillgängliga, användbara och relevanta för många människor.

I det nya huset vill Sörmlands museum utnyttja samlingarnas inneboende kraft och möjligheter till relevans för samtidens människor och att skapa ännu bättre förutsättningar för att många människor ska kunna både ta del av och använda samlingarna. De öppna och berättande magasinen ligger mitt i det nya huset och är delvis uppglasade.Museet kommer att arbeta mer med gestaltning – eller till och med scenografi - utan att för den skull bygga bort den fascination som just samlingar i sin rikedom och blandning har. Det blir öppna och bra skåp, förvaringshyllor och montrar, liksom utställningsljus och mer avancerad AV-teknik med möjlighet till bilder, filmer och ljud. Det blir en ny form av rumsgestaltning och musei-berättande – utställning och magasin på samma gång, samtidigt strukturerat, narrativt och myllrande, öppet.

- Museets samlingar tillhör oss alla. Inte minst därför är Sörmlands museums arbete med berättande samlingar en viktig del av den stora satsning på länsmuseet som landstinget gör, och det är glädjande att även andra ser potentialen i detta, säger ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet i landstinget Sörmland, Åsa Kratz (s).

- Det ekonomiska bidraget från Boverket ger oss möjlighet att köpa in mer av den specialinredning och utrustning vi behöver för att på nya sätt synliggöra och lyfta fram alla de berättelser som samlingarna rymmer, säger länsmuseichef Karin Lindvall.

Annons