Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Mer utbyggt VA-nät på Ingarö

Publicerad av
Gäst (ej verifierad) - 14 feb 2017

Utbyggnaden av VA-nätet på Ingarö i Värmdö kommun utanför Stockholm fortsätter.

Värmdö kommun har gett Svevia entreprenaden för utbygganden på etappen som omfattar Entreprenadvägen.

– Vi utför samma typ av entreprenad i ett pågående projekt på Brunnsvägen, så för vår arbetsetablering blir det här en naturlig fortsättning. Båda projekten kommer att avslutas efter sommaren, säger Carolina Detterfelt, Svevia

Uppdraget är värt cirka 11 miljoner kronor och omfattar schaktarbete, läggning av ledningar och återställning. Arbetet omfattar även anläggning av en dagvattendamm.

– Från början var det här ett sommarstugeområde, men har med åren med utbyggt vägnät och bättre möjligheter att pendla blivit ett område med permanent boende. Med utbyggnad av vatten och avlopp kommer säkert fler att välja att bosätta sig här året om.

Arbetet kan komma att tillfälligt påverka framkomligheten för boende på området.

– Jag vill därför uppmana Värmdöborna att visa våra medarbetare och arbetsmaskiner stor hänsyn och respekterar våra avstängningar.