Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Byggtec Gävleborg AB expanderar och går ihop med SEHED Byggmästargruppen AB

VD Byggmästargruppen Stockholm BMG AB
VD Byggmästargruppen Stockholm BMG AB
Publicerad av
Gäst (ej verifierad) - 15 feb 2017

Byggtec Gävleborg AB expanderar och går ihop med SEHED Byggmästargruppen AB

Byggtec Gävleborg AB startade 2006 och bedriver verksamhet i Gävleborgs Län och Norduppland. SEHED Byggmästargruppen AB har sin huvudsakliga verksamhet i Storstockholm men har pågående entreprenader från Sundsvall i norr till Jönköping i söder. SEHED Byggmästargruppen har starka byggmästartraditioner med rötter från 1930-talet.

Byggtec har beslutat att gå ihop med SEHED Byggmästargruppen. Byggtec´s nuvarande ägare kommer även fortsättningsvis att vara delägare och verksamma i bolaget.

Den gemensamma verksamheten får en omsättning på över en miljard, med god lönsamhet, och kommer att sysselsätta ca 300 medarbetare. Koncernen bedöms bli ett av de 25 största byggbolagen i Sverige och får nu kontor i Bollnäs, Gävle, Uppsala, Stockholm och Norrköping.

Koncernens byggnadsverksamhet omfattar nyproduktion och ROT-entreprenader för bostäder, kontor och andra kommersiella verksamheter. Koncernen kommer att omfatta en erfaren kår av yrkesarbetare och tjänstemän med gedigen kompetens, som arbetar med både privata och offentliga beställare.

Samgåendet ger en starkare företagsgrupp i flera avseenden genom:

Väsentligt större marknadstäckning inom koncernens verksamhetsområde,

Ökad kapacitet att åta sig och genomföra olika typer av projekt eftersom kompetens och erfarenhet kompletterar varandra bl.a genom Byggtec´s kompetens inom området för nyproduktion,

Kraftfull ökning av personalstyrkan både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för vår kundkrets,

Fortsatt stark kapitalbas och god likviditetsmässig handlingsberedskap.

Verksamheten i koncernen kommer primärt att drivas med utgångspunkt från de tre dotterbolagen

Byggtec Gävleborg AB med VD Jan-Erik Silverberg

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB med VD Bilan Danho

SEHED Fasad AB med VD Kent Isaksson

Transaktionen är föremål för sedvanlig prövning av Konkurrensverket.