Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

"Boverkets byggmål är omöjligt att nå"

Lennart Weiss. Foto: Veidekke.
Lennart Weiss. Foto: Veidekke.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 03 maj 2017

Bostadsbyggandet befinner sig just nu på den högsta nivån sedan de generella subventionerna avskaffades i början av 1990-talet. Föreställningen att byggandet skulle närma sig miljonprogrammets nivåer är dock grovt missvisande. Likaså att det ökade byggandet skulle vara ett resultat av politiska reformer, skriver Veidekke i ett pressmeddelande. 

- Veidekkes konjunkturrapport visar att det ökade bostadsbyggandet är en ren konjunktureffekt och samvarierar med hög ekonomisk tillväxt, en stark arbetsmarknad, fallande räntor och hushållens finansiella tillgångar, säger Lennart Weiss, Kommersiell direktör på Veidekke i pressmeddelandet.

Baserat på en analys av dels antalet påbörjade lägenheter samt dels de variabler som har störst påverkan på det framtida byggandet(”efterfrågeperspektivet”) konstaterar rapporten att bostadsbyggandet tillfälligt kan stiga upp mot ca 48 000 färdigställda lägenheter per år för att därefter åter minska.

- Veidekkes analys visar att Boverkets byggmål är omöjligt att nå. För ökat byggande krävs inte bara att den starka konjunkturen håller i sig, det krävs i tillägg en helt ny typ av politiska stimulanser med syfte att stötta hushållens efterfrågan, menar Lennart Weiss.

Rapporten visar att det istället finns stora risker på nedsidan. Bostadsbyggande är en verksamhet med långa planeringscykler. Den ökning som skett är resultatet av konjunktur- och marknadssignaler flera år tillbaka. Ökande räntor i kombination med åtgärder från politik och myndigheter som ökar kostnaderna och höjer inträdesbarriärerna till marknaden skulle med hög sannolikhet kunna utlösa en kombination av prisfall och byggstopp. Just nu aviseras en rad åtgärder som politikerna vare sig konsekvensanalyserat för sig eller har en samlad totalbild av.

- Skulle en flera av dessa åtgärder införas brådstörtat finns en stor risk för en politiskt lagad byggkrasch, säger Lennart Weiss.

Annons