Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 21 2018
Senaste Nytt

Balder köper 20 procent av aktierna i SHH Bostad

Misha Moeremans d’Emaus, vd för SHH. Foto: SHH Bostad
Misha Moeremans d’Emaus, vd för SHH. Foto: SHH Bostad
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 jun 2017

Via en nyemission tillförs SHH 100 miljoner kronor i nytt kapital samtidigt som Balder inträder som ägare till 20 procent av aktierna i SHH Bostad. Styrelsen i SHH har därför, med stöd av årsstämmans godkännande, beslutat att genomföra en riktad nyemission till Balder.

 

SHH:s verksamhet, med fokus på bostadsutveckling inom segmentet ekonomiskt tillgängliga bostäder, expanderar snabbt under god lönsamhet. Efter genomförd emission uppgår SHH:s egna kapital till över 400 Mkr, vilket i kombination med den nyligen avslutade emissionen av en företagsobligation om 230 Mkr, ger bolaget god kapacitet att möta marknadens intresse för SHH:s bostadsprodukter.

 

– Vi är mycket glada att kunna välkomna Balder som ny delägare. SHH kommer även framgent att i hög grad vara ledningsägt, men nu kompletteras ägarbilden med en välrenommerad extern aktieägare. Det ger SHH tillgång till expansionskapital och skapar nya intressanta affärsmöjligheter, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, SHH Bostad AB.

 

– Jag känner ett mycket stort förtroende för SHH:s organisation och bolaget är en av Sveriges mer intressanta bostadsutvecklare med sitt fokus på ekonomiskt tillgängliga bostäder. För Balder är detta en spännande möjlighet att få delta i SHH:s fortsatta expansion, säger Erik Selin, vd för Fastighets AB Balder.

 

 2015 redovisade SHH Bostad AB en omsättning om 251,4 miljoner kronor med ett resultat om 20,1 miljoner kronor. Tillgångarna var 413,5 miljoner kronor med en soliditet om 32,8 procent.

Annons