Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 21 2018
Senaste Nytt

Utvecklingen för aktivitetsbaserade kontor går mot en vändning

Foto: Creative commons, Industrifakta.
Foto: Creative commons, Industrifakta.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 jun 2017

Det har länge varit en trend på kontorsmarknaden att minska ytan per anställd. Ett allt mobilare arbetssätt har lett till en generell utveckling mot aktivitetsbaserade kontor, utan fasta arbetsplatser. Det är möjligt att denna utveckling håller på att förändras.

Industrifakta genomför på löpande basis intervjuer med Sveriges största kommersiella fastighetsägare. Flera större aktörer på kontorsmarknaden menar att utvecklingen mot alltmer aktivitetsbaserade kontor går mot en vändning.

- Det verkar som om vi går mot en större diversifiering, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta.

Kontoret ska i princip medverka till att varje enskild individs eller arbetsgrupps prestation blir den bästa möjliga. Då är det inte alltid mest lönsamt att i första hand fokusera på antalet arbetsplatser per kvadratmeter. Med ett mobilare arbetssätt, konkurrensutsätts det traditionella kontoret från flera håll. Hotell, caféer och andra mötesplatser är exempel på detta.

- Många företag är medvetna om att kontorslokalen är ett viktigt sätt att locka och behålla sin personal samt skapa mjuka sammanhållande värden bland de anställda i företaget. Vi tror på en ökad individualisering av kontorslokalerna, fortsätter Jens Linderoth.

Detta leder till en mer komplicerad kravspecifikation från hyresgästen med ett större inslag av mjuka värden, vilket kommer att ställa högre krav på fastighetsägarna att vara lyhörda för hyresgästens önskemål och affärsidé.

Källa: Industrifakta AB

Annons