Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 21 2018
Senaste Nytt

Butik och köpcentrum: Jalusier och rullgaller ska ha rätt skyddsklass

Tobaksvaror i livsmedelsbutiker är stöldbegärliga och ställer höga krav på säkerhet. Foto: Svenska Jalusi.
Tobaksvaror i livsmedelsbutiker är stöldbegärliga och ställer höga krav på säkerhet. Foto: Svenska Jalusi.
Godkända jalusier i skyddsklass 2 eller 3 kräver en eller två godkända låsenheter som måste vara prövade och godkända enl. SSF 200:5. Foto: Svenska Jalusi.
Godkända jalusier i skyddsklass 2 eller 3 kräver en eller två godkända låsenheter som måste vara prövade och godkända enl. SSF 200:5. Foto: Svenska Jalusi.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 jun 2017

Projektpresentation i samarbete med AKTUELLA BYGGEN

 

Sedan drygt ett år gäller ett helt nytt regelverk för mekaniska inbrottsskydd. De nya reglerna ställer avsevärt högre krav på produkterna jämfört med tidigare.

 

Många butiker och företag använder idag jalusier och rullgaller som ett effektivt mekaniskt inbrottsskydd. Efter flera år med olika tolkningar av normer och riktlinjer tog SSF Stöldskyddsföreningen den 1 januari 2016 fram ett sammanfattande regelverk för jalusier och rullgaller. Kraven på produkterna har skärpts kraftigt jämfört med tidigare. Bland annat skiljer SSF 200:5 på vad som gäller för utvändigt och invändigt montage. SSF 200:5 tydliggör skillnaden på terminologin ”Skyddsklass”, ”Motståndsklass (MK)” eller ”Resistance Class (RC)” vilket innebär en väsentlig skillnad jämfört med tidigare.

I SSF 200:5 anges tre skyddsklasser för olika objekt beroende på deras skyddsvärde och mängden av stöldbegärliga tillgångar. Högsta nivån är skyddsklass 3.

 

– Skyddsklass 1 används inte inom branschen eftersom produkten är nästan lika dyr som Skyddsklass 2 som ger högre säkerhet. Skyddsklass 2 och 3 är vad som gäller i Sverige idag. Försäkringsbolagen ställer krav på vilken skyddsklass en verksamhet ska ha. Den som inte har godkända produkter riskerar att få lägre eller ingen ersättning vid inbrott, framhåller Andreas Bragd på Svenska Jalusi.

 

Sedan SSF 200:5 infördes är det svårare att få produkter godkända. Branschen är bekymrad över de många företag som säljer produkter som utger sig för att vara klassificerade, certifierade och godkända men inte uppfyller kraven i det nya regelverket. De här produkterna kan vara lockande för leverantörer och byggföretag att köpa in eftersom priserna är lägre – liksom också kvaliteten.

 

– Godkända produkter ska vara testade på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och certifierade enligt SSF 200:5. Se till att leverantören visar upp ett godkänt certifikat på den skyddsklass som försäkringsbolaget har sagt ska gälla för din butik, betonar Andreas Bragd.

 

FAKTA

 

Sedan januari 2016 gäller SSF Stöldskyddsföreningens regelverk SSF 200:5 för mekaniska inbrottsskydd som jalusier och rullgaller för till exempel butiker. I SSF 200:5 finns tre skyddsklasser, 1-3, där 2-3 används. Godkända produkter ska ha certifikat från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) som visar att de klarat test för rätt skyddsklass.

Text: Christina Linderoth-Olson

 

 

Annons