Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Fler än tusen byggnader certifierade i Miljöbyggnad

Illustration: AIX Arkitekter.
Illustration: AIX Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 20 jun 2017

Fler än 1000 byggnader är nu certifierade i Miljöbyggnad. Systemet som togs i drift 2011 har vuxit starkt de senaste åren. Det har nu nått den för svenska certifieringssystem unika milstolpen att ha över tusen certifierade byggnader.

- Det är jättestort för oss att nå tusen certifieringar. För ett par år sedan firade vi varje gång vi nådde ett jämnt hundratal i Miljöbyggnad, men den senaste tiden har det bara gått snabbare och snabbare, så vi väntade på nummer 1000 som en ordentlig milstolpe att fira. Det är också roligt att den tusende byggnaden blev en befintlig byggnad. Det är det bestånd som redan finns som är den stora utmaningen. Fler och fler väljer nu att även ta hand om sitt befintliga bestånd, det ser vi på registreringarna i systemet, och det är en mycket positiv utveckling, säger Linda Kjällén, certifieringschef på Sweden Green Building Council.

Den tusende certifieringen i Miljöbyggnad gick till Akademiska Hus. Det är en del av ABE-skolan på KTH:s campus i Stockholm som nu uppnått Miljöbyggnad Silver. Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus, menar att Miljöbyggnad är ett viktigt verktyg i deras miljöarbete:

- Akademiska Hus har som mål att Miljöbyggnadscertifiera alla nybyggnationer och större ombyggnationer, med Silver som lägsta nivå. Förutom en bra dialog med våra kunder kring långsiktigt viktiga frågor, ser vi även att systemet hjälper oss att hålla fokus på hållbarhetsperspektiven både under projektet men även under driften. Att arbeta hållbart är ett kontinuerligt arbete som inte har en tydlig start och slutpunkt, men att miljöcertifiera är väldigt konkret och ett gott resultat ger god tillfredsställelse för alla inblandade!

Miljöbyggnad utvecklades från början med målet att vara lätt att använda och samtidigt ge tydliga miljövinster. Att Miljöbyggnad nu uppnått tusen certifieringar och dessutom växer allt snabbare visar på att systemet nu uppfyller det som efterfrågades vid starten. Sweden Green Building Council ser fram emot att certifiera tusentals byggnader till framöver och att fortsätta utveckla systemet, som nyligen uppdaterades till version 3.0.

Annons