Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Hyresnivå styr inte nybyggnation

Claudio Bresciani/TT: Nyproduktion av hyreslägenheter styrs inte bara av hyresnivå. Arkivbild.
Claudio Bresciani/TT: Nyproduktion av hyreslägenheter styrs inte bara av hyresnivå. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 31 jul 2017

Förändringar av presumtionshyresmodellen leder nog inte till så stor ökning av produktionen av antalet nya hyresrätter, säger Susanne Nilhammer, utredningssekreterare och tillförordnad hovrättsassessor.

Resultat presenteras i den statliga utredningen "Hyran vid nyproduktion".

Syftet med utredningen har varit att "skapa bättre förutsättningar för att hyreslägenheter byggs i de delar av landet där det råder bostadsbrist".

Det är viktigt att fastighetsägare och byggherrar inte känner sig hindrade av det hyressättningssystem vi har idag. Jag tror att det finns utrymme att finslipa på regeln om presumtionshyra och därmed göra det möjligt att ännu fler hyresrätter byggs, sa bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, den 24 november 2016 när utredningen tillsattes.

Men nu har utredarna kommit med svaret. Där framkommer att den så kallade presumtionsmodellen har varit värdefull för bostadsmarknaden. En ytterligare slutsats är att det har producerats hyresrätter till följd av modellen.

Vi tror inte att ändringar av den här modellen kan leda till någon större ökning av produktionen av hyresrätter, säger Nilhammer.

Utredningen visar att det huvudsakligen inte är hyresnivån som påverkar om det byggs hyreslägenheter eller inte. Istället är det ekonomiska villkor som konjunktur, ränteläge, skatter, produktionskostnad, statliga investeringsstöd, marktillgång och tillgång på arbetskraft i byggsektorn som styr.

Annons

Annons