Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Industrifakta: Skolbyggandet på väg mot nya rekord

Bild: Industrifakta.
Bild: Industrifakta.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 25 sep 2017

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport, som visar utvecklingen för Sveriges byggmarknad, tillsammans med läget i ekonomin och på fastighetsmarknaden, kan man notera en kraftig ökning av skolbyggandet i landet. Medan de totala husbyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor visar en vikande tendens, går skolbyggandet mot nya höjder enligt rapporten.

Industrifakta redovisar att skolbyggandet har haft en positivt tillväxt under flera år och 2016 ökade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna med över 40 procent. Baserat på första halvårets utfall, tyder det mesta på att investeringarna kommer att öka ytterligare i år.

- Det är också tydligt att det är nybyggandet som svarar för det mesta av investeringarna, säger Jenny Ingelström, analytiker på Industrifakta.

- Vad som också är intressant att notera är att mer än 60 procent av investeringarna hamnade i något av de tre storstadslänen under första halvåret i år, vilket är en markant ökning jämfört med hur det såg ut under helåret 2016. Det är en effekt av den kraftiga befolkningsökningen i våra större städer, som inte minst märks i form av det ökade bostadsbyggandet i dessa län, avslutar Jenny.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg.

Annons

Annons