Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Kalifornien börjar tackla stor bostadsbrist

Eric Risberg/AP/TT: Kaliforniens guvernör Jerry Brown skrev på 15 lagförslag i San Fransisco i fredags för att råda bot på den omfattande bostadsbristen i Kalifornien.
Eric Risberg/AP/TT: Kaliforniens guvernör Jerry Brown skrev på 15 lagförslag i San Fransisco i fredags för att råda bot på den omfattande bostadsbristen i Kalifornien.
Publicerad av
TT - 30 sep 2017

Jerry Brown signerade de 15 lagförslagen i San Fransisco i fredags. Där är bostadsbristen extra akut. Hyran för en vanlig tvåa i San Fransisco ligger på över 3 000 dollar, omkring 25 000 kronor och medianpriset för att köpa bostad är 1,5 miljoner dollar, alltså omkring 12 miljoner kronor.

Brown medger att lagpaketet bara är början på försöken att tackla problemen och den åsikten delar han med bland annat senatorn Scott Wiener, en San Fransisco-demokrat som har sponsrat ett av förslagen.

När du ägnar 50 år åt att köra din bil ned i ett dike betyder det att det är ett väldigt djupt dike, säger Scott Wiener.

Medianen på huspriserna är dubbelt så höga i Kalifornien som i resten av landet och hyrorna är femtio procent högre.

I de nya lagarna ingår att lätta på vissa lagar som sinkar nybyggnation. En lag ger städerna rätt att kräva att byggherrarna måste inkludera låg- och medelinkomstboenden tillsammans med marknadsprisbyggen.

Enligt myndigheternas beräkningar kan lagarna medföra att 90 000 nya boenden byggs de närmaste tio åren. Delstaten behöver bygga 100 000 hem med reducerade priser om året för att hålla jämn takt med efterfrågan, enligt en analys.

Annons

Annons