Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Fabege påbörjar utvecklingen av Haga Norra

Bild: Fabege.
Bild: Fabege.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 02 okt 2017

Nyligen tecknade Fabege avtal med Bilia, som innebär att man nu kan påbörja utvecklingen av den nya stadsdelen Haga Norra, med 900 lägenheter och 70 000 kvadratmeter kommersiella ytor som redan planlagts.

- Vi är mycket glada över den lösning vi har hittat tillsammans med Bilia där de blir kvar i ett läge som blivit alltmer attraktivt med åren tack vare närheten till både Arenastaden, Hagaparken och den utbyggda kollektivtrafiken vid Solna station, samtidigt som de nu hamnar i en helt ny och levande stadsdel med både boende och företagande, säger Klaus Hansen Vikström, vice VD på Fabege.

Den planerade utvecklingen av Haga Norra är ambitiös och innehåller bland annat sex bostadskvarter och två kontorsbyggnader med ett rikt serviceutbud i bottenvåningarna. Fabege har inte för avsikt att utveckla bostäderna själva utan kommer att söka bostadsexploatörer som även vill vara med och utveckla stadsrummet till en attraktiv stadsdel.

Det gröna hyresavtalet med Bilia är på 20 år och har en årshyra på 57 miljoner kronor. Fabeges investering beräknas uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor inklusive ett evakuerings- och investeringsbidrag till Bilia. Det nya kontoret och anläggningen beräknas stå klar 2020 och innebär att Bilia lämnar sitt kontor hos Fabege på Dalvägen i Arenastaden. Den totala nettouthyrningseffekten för Fabege uppgår till 30 miljoner kronor.

Då byggrätterna nu frigörs för försäljning och exploatering kommer Fabege att värdera upp byggrätterna på fastigheten. Den sammantagna effekten uppgår i dagsläget till cirka 700 miljoner kronor.

 

Annons

Annons