Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, okt, 21 2018
Senaste Nytt

SCB: Lägenhetsbyggandet ökar med 11 procent

Foto: Anders Frankson
Foto: Anders Frankson
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 21 nov 2017

Enligt statistik från statistiska centralbyrån (SCB) ha byggandet av lägenheter ökat under årets tre första kvartal. Det påbörjade byggandet av cirka 49 800 lägenheter under perioden motsvarar en ökning om elva procent jämfört med samma period i fjol då motsvarande siffra var 45 016 lägenheter. 

Majoriteten av de påbörjade lägenheterna finns i flerbostadshus – cirka 40 100 lägenheter. Även det är en ökning jämfört med föregående år om 13 procent. Andelen påbörjade byggnationer av lägenheter i småhus uppmättes till 9 700 stycken, vilket är ett oförändrat antal jämfört med året innan. 

Av de påbörjade lägenheterna återfinns 22 788 stycken i landets storstadsområden varav 13 910 i Stor-Stockholm, 4 274 i Stor-Göteborg och 4 604 i Stor-Malmö. 

Enligt SCB är siffrorna för 2017 uppräknade med 9 procent för nybyggnation och 23 procent för ombyggnation, vilket är eftersläpning i rapportering för samma period i fjol.

Annons