Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, okt, 22 2018
Senaste Nytt

Göteborgs stad tecknar 10-årigt hyresavtal med Platzer

Fotograf: Marie Ullnert.
Fotograf: Marie Ullnert.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 23 nov 2017

Göteborgs Stad har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Platzer Fastigheter om 6570 kvadratmeter på Gamlestads torg . Det är de nya förvaltningarna inom förskolan och grundskolan som kommer att starta upp sin verksamhet vid den nya knutpunkten i Gamlestaden. Gamlestads torg blir ett nav i den nya tidens kollektivtrafik och en viktig del i Göteborgs stadsutveckling.

Göteborgs Stad har beslutat att etablera nya centrala förskole- och grundskolenämnder med start sommaren 2018. De nya nämndernas uppdrag är att skapa ökad kvalitet i undervisningen, tydligare ansvar, styrning och ledning samt ökad likvärdighet. Bildandet av en grundskoleförvaltning och en förskoleförvaltning betyder att verksamheter från stadsdelarna ska föras samman till två nya förvaltningar.

Ett 10-årigt hyresavtal för en kontorslokal på Gamlestads torg på 6570 kvm har tecknats mellan Platzer Fastigheter och Göteborgs Stad, där de nya förvaltningarna för förskola och grundskola ska samlokaliseras. Det blir en aktivitetsbaserad kontorslösning och inflyttning är planerad till augusti 2018.

- Vi ser fram emot att starta upp de nya förvaltningarna inom förskolan och grundskolan på en så historisk och intressant plats som Gamlestaden. När vi valt var förvaltningskontoren ska placeras så har tillgängligheten varit viktig. Närheten till centralstationen och det nya resecentret är av stor vikt, liksom de goda möjligheterna att kunna cykla till jobbet, säger Ulf Högberg, som ansvarar för lokaler inom ramen för bildandet av förskole- och grundskoleförvaltningar inom Göteborgs Stad.

Just nu pågår en omfattande utveckling av Gamlestaden. Stadsdelen ska växa, förtätas och knyta sig än närmre centrala Göteborg. På Gamlestads torg pågår byggnationen av två hus som ska stå klara sommaren 2018. Med Västtrafiks resecentrum i bottenplan på det 17 våningar höga huset blir Gamlestads torg en viktig knutpunkt i framtidens Gamlestaden.

-  Vi är glada att Göteborgs Stad väljer att starta upp de nya förvaltningarna på Gamlestads torg. Huset lämpar sig väl för nya arbetssätt, där stor hänsyn tas till att skapa stimulerande och goda arbetsmiljöer. Vi är övertygade om att lokalerna tillsammans med det unika läget kommer ge staden precis det de behöver, säger Ulf Lindén, marknadsområdeschef på Platzer.

 

Annons