Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, okt, 21 2018
Senaste Nytt

Anna Bertilsson är Malmö stads nya fastighets- och gatudirektör

Anna Bertilson. Fotograf: Oscar Lürén
Anna Bertilson. Fotograf: Oscar Lürén
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 23 nov 2017

Under ett kommunstyrelsemöte som hölls 23 november utsågs Anna Bertilson till ny fastighets- och gatudirektör i Malmö stad. Anna Bertilson tillträder som fastighets- och gatudirektör 1 februari 2018.

Anna Bertilson arbetar för närvarande som samhällsbyggnadsdirektör i Linköpings kommun. Hon har tidigare arbetat som bland annat biträdande stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs stad och direktör vid stadsledningskontoret i Göteborgs stad.

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att göra en sammanslagning av fastighetskontoret och gatukontoret till en förvaltning senast 1 juli 2018. Rekryteringen av en fastighets- och gatudirektör påbörjades under april 2017 och har beretts i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i samråd med presidiet vid tekniska nämnden.

- Anna har en gedigen erfarenhet, kunskap och ett starkt engagemang för stadsbyggnads- och stadsmiljöfrågor och en vana att leda stora organisationer. Hon kommer att bidra till en positiv utveckling när det gäller arbetet med att skapa sysselsättning, fler bostäder och en attraktiv och tryggare stad, säger Carina Nilsson (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

- Anna är varmt välkommen till Malmö stad, jag ser fram emot vårt gemensamma arbete för det hållbara Malmö, inte minst för att ta tillvara alla de utvecklingsmöjligheter för hela staden som väntar inom ramen för storstadspaketet. Annas bakgrund passar också utmärkt för det förändringsledarskap som nu behövs när två förvaltningar ska bli en, säger Andreas Norbrant, tf stadsdirektör i Malmö stad

Annons