Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Industrifakta: ​Trendbrott i byggloven ​

Foto: Industrifakta
Foto: Industrifakta
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 27 dec 2017

Varje månad sammanställer Industrifakta en redovisning av utvecklingen för antalet beviljade bygglov inom bostäder och lokaler. Den senaste rapporten kan avslöja ett trendbrott. Fram till augusti i år visade det ackumulerade antalet bygglov en ökning, men efter svagare siffror i september är situationen nu den omvända.

För flerbostadshus är den ackumulerade nivån fortfarande högre än i fjol, men om de senaste månadssiffrorna jämförs, är trenden vikande jämfört med samma period 2016. Samma mönster går att skönja när det kommer till privata lokaler. Hittills i år ligger volymen fortfarande över 2016 års nivå, men studeras de tre senaste månaderna syns en minskning med 14 procent. Offentliga lokaler däremot ligger i nivå med fjolårets siffror under det senaste kvartalet.

Källa: Industrifakta, Marknadssignaler och prognoser, SCB