Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Gamla Trikåfabriken fräschas upp och byggs ut

Den gamla industrilokalen i Hammarby Sjöstad byggs nu ut, framför allt på höjden, efter
Den gamla industrilokalen i Hammarby Sjöstad byggs nu ut, framför allt på höjden, efter
Trikåfabriken, som nu görs om till moderna kontorslokaler, får en fantastisk takterrass med vidsträckt utsikt. Illustration: Walk the Room.
Trikåfabriken, som nu görs om till moderna kontorslokaler, får en fantastisk takterrass med vidsträckt utsikt. Illustration: Walk the Room.
Publicerad av
Redaktionen - 27 dec 2017

Text: Christina Linderoth-Olson

                                                                                                                                            Illustrationer: Walk the Room.

 

 

Industrilokalerna i Hammarby sjöstad får nytt liv som kontor. Karaktären i Trikåfabrikens byggnader som uppfördes på 1920- och 1950-talen behålls men husen blir större och anpassas efter nya behov.

 

Byggherren Fabege river en del av kvarterets huskroppar och bygger vidare enligt den ursprungliga byggrätten från 1940-talet. Framför allt blir husen nu högre.

-Trikåfabriken får en tillkommande bruttoyta om totalt 5.000 kvadratmeter. Mellan husen skapas en klimatiserad innergård som ska fungera som entré, café och mingelyta. Nybyggnationen ska paras ihop med den gamla miljön med mycket tegel och industrikänsla. Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har varit mycket intresserade av projektet så det var en lång process att få bygglov, säger Michael Lundblad, projektchef på Fabege.

Tillbyggnaden får en stomme av homogent trä med fasad och tak i cortenplåt som efter en tid får en rostfläckig patina som går ihop med det ursprungliga fasadmaterialet. 

-Att bygga i trä är bra ur miljösynpunkt. Ett naturmaterial som sparar runt 30 procent i egen vikt jämfört med en stomme i betong eller sten. Att väderskydda stommen under uppförandet är en av utmaningarna.Trä kommer mer och mer, men vi har inte så stor erfarenhet av att bygga med det inom Fabege ännu. Corten på ett helt tak krymper i kyla och rör sig i temperaturväxlingar vilket kräver lite eftertanke, fortsätter Michael Lundblad.

Mycket av gestaltningen, som skapats av Tengbom Arkitekter AB,  bygger på att ta hand om den ursprungliga utformningen och känslan. Träet i stommen blir till stor del synligt i interiörernas tak, väggar och balkar som behöver brandskyddas. Även putsade och ruffa ytor kommer att lyftas fram. Naturvårdsverket hyr hälften av lokalerna som blir inflyttningsklara i april 2019.

Projektet ska miljöcertifieras enligt BREEAM och man siktar på att nå nivån Very Good. Energinivån ska hållas på 60 w/h per kvadratmeter och år vilket ligger under BBR:s, Boverkets byggreglers, nivå.

 

FAKTA

 

Om- och tillbyggnad av industrilokalen Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad.

 

Byggherre: Fabege Storstockholm AB

Totalentreprenör: Arcona AB

Arkitekt: Tengbom Arkitekter AB

Hyresgäst: Naturvårdsverket

Bruttoyta: 24.800 kvadratmeter varav 5.000 kvadratmeter tillkommande yta.

Byggstart: Februari 2017

Färdigt: Juli 2019