Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Sagax köper lagerfastigheter i Frankrike

Sagax ledning. Foto: Sagax
Sagax ledning. Foto: Sagax
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 28 dec 2017

Sagax köper lagerfastigheter om sammanlagt 57 000 kvadratmeter uthyrningsbar area, med tillhörande 183 000 kvadratmeter friköpt mark i Paris och Lilleområdet, Frankrike. 

Investeringen inklusive stämpelskatter och transaktionskostnader uppgår till motsvarande 320 miljoner kronor varav 76 avser fastigheten i Paris. Det årliga hyresvärdet beräknas till motsvarande 23 miljoner kronor. Hyresavtalen löper i 12 år.

När fastighetsförvärv sker i Frankrike har berörda kommuner rätt att förköpa de fastigheter som säljs inom kommunen. Detta gäller även för de aktuella fallen.

Besked i förköpsfrågan beräknas tas under första kvartalet 2018. Under förutsättning att förköp inte sker kommer tillträde att äga rum när besked erhållits eller senast i början av andra kvartalet 2018.