Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, feb, 18 2019
Senaste Nytt

Väsbyhem nominerade till Kundkristallen

Bild: Väsbyhem.
Bild: Väsbyhem.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 24 jan 2018

Väsbyhem har blivit nominerade till Fastighetsbranschens prestigefyllda pris Kundkristallen, för Största lyft Serviceindex bland bolag med 3000 – 8999 lägenheter. Priset delas i år ut för trettonde året i rad.

Kundkristallvinnarna kommer att tillkännages under Benchmark Event på Berns Salonger torsdagen den 8 februari. Nomineringarna har utsetts bland stora och medelstora företag som under 2017 genomfört kundundersökningar tillsammans med AktivBo.

Att ta kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt och hjälp när det behövs är frågor som ingår i Serviceindex och frågor som vi jobbar mycket med. Vi har satsat mycket på att förbättra vår tillgänglighet med utökade öppettider samt bättre och tydligare uppföljning av ärenden och felanmälningar.

Väsbyhems kundenkät delas ut till samtliga våra hyresgäster så att alla som bor hos oss får möjlighet att svara och lämna synpunkter vartannat år. Vi har under lång tid haft kundenkäter, men sedan 2014 är det AktivBo som hjälper oss.

Om Kundkristallen:

Fastighetsbranschens prestigefyllda pris Kundkristallen delas ut till de företag som gjort största förbättringen av sin service under 2017, samt till företagen med bästa totalresultat i kategorierna Service, Produkt och Profil. Vinnare utses för både bostäder och lokaler i olika kategorier och storleksklasser.

De bolag som fått högst betyg av sina kunder i respektive kategori finns presenterade på AktivBos hemsida. Kategorierna Högsta Serviceindex bostäder och Största lyft Serviceindex bostäder är indelade i tre storleksklasser.