Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, feb, 18 2019
Senaste Nytt

ProfiFastigheter byter namna på InfraCity till Bredden

Bild: Profi fastigheter.
Bild: Profi fastigheter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 25 jan 2018

 InfraCity namn till Bredden. Det är startskottet för Profi Fastigheters utvecklingsplan för området där en ny levande stadsdel skapas och 1 800 nya bostäder planeras i vad som är Upplands Väsbys största utvecklingsprojekt på privat mark.

Profi Fastigheter förvärvade InfraCity 2013 och har sedan dess drivit ett visionsarbete med målsättningen utveckla dagens kontors- och handelsområde till en levande stadsdel genom att i en ny detaljplan omvandla befintliga outnyttjade byggrätter för kontor och handel till bostäder och service.

Man har även engagerat sig aktivt i framtagandet av en ny detaljplan tillsammans med Magnolia Bostad, en detaljplan som planeras att gå på plansamråd under kvartal 2, 2018. Byggstart är beräknad till 2020 och den färdiga stadsdelen bedöms stå klar 2030.

Att återskapa platsens ursprungliga namn, Bredden, har blivit en naturlig konsekvens i processen att skapa en ny och varierad stadsdel där människor ska kunna bo, leva och arbeta. Namnbytet är första steget i förvandlingen.

 

- Utvecklingen av Bredden kommer att skapa stora mervärden för kommunen. Vårt mål är att omvandla området till en myllrande och levande stadsdel. Just den omvandlingen har inte gjorts på många ställen i världen. Ofta byggs bostäderna först och sedan handelsområdet. Här gör vi precis tvärtom, säger Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter.