Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, feb, 18 2019
Senaste Nytt

Ekelund blir ny vd för Victoria Park

Per Ekelund ersätter Peter Strand som vd för Victoria Park.  Bild: Victoria Park.
Per Ekelund ersätter Peter Strand som vd för Victoria Park. Bild: Victoria Park.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 feb 2018

Styrelsen för Victoria Park har utsett nuvarande vice vd Per Ekelund till ny vd, med tillträde direkt efter årsstämman den 24 april. Nuvarande vd Peter Strand har valts till ny styrelseordförande. Styrelsen utser även bolagets ekonomi- och finanschef Tommy Åstrand till ny vice vd från samma tidpunkt.

Peter Strand har, under sammanlagt drygt tio år inom Victoria Park, lett bolagets expansion från ett mindre projektbolag till dagens Victoria Park med ett fastighetsbestånd, som har ett marknadsvärde på i storleksordningen 15 miljarder kronor, fördelat på drygt 13 000 lägenheter. Peter Strand kommer som arbetade styrelseordförande vara den nya vd:n behjälplig med transaktioner, värdeskapande affärsutveckling och Investor relations.

– Förslaget att utse Peter Strand till ny ordförande gör att bolaget behåller viktig kompetens och att en ny vd kan dra nytta av hans omfattande kontaktnät, säger valberedningens ordförande Gillis Cullin.

– Jag känner mig hedrad, om stämman så beslutar, att överta rollen som ordförande i Victoria Park. Jag har varit engagerad i bolaget i mer än ett decennium och har för avsikt att fortsätta vara delaktig i bolagets utveckling mot målet om att nå ett fastighetsvärde överstigande 20 miljarder senast år 2020, säger Peter Strand, avgående vd för Victoria Park.

Per Ekelund har under sina fem år i bolaget spelat en viktig roll i Victoria Parks expansion, inte minst genom hans gedigna erfarenhet av fastighetsförvaltning. Genom att utse Per Ekelund till ny vd säkerställer bolaget kontinuitet i sin framgångsrika förvaltning med en social dimension och lokal förankring. Nuvarande vd Peter Strand kommer framöver vara behjälplig med transaktioner, värdeskapande affärsutveckling och Investor relations.

- Per Ekelund har ett gediget kunnande och erfarenhet av fastighetsbranschen, inte minst inom förvaltningsområdet. Genom att utse honom till ny vd samtidigt som bolaget får en ny ordförande i Peter Strand säkerställs kontinuitet och att viktig kompetens behålls, säger Victoria Parks styrelseordförande Bo Forsén.