Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, feb, 18 2019
Senaste Nytt

Magnolia med och utvecklar Drottninghög

Skissbild/vy från nordväst där man ser hyresrätter i det terrasserade huset och vårdboendet i det L-formade huset. Båda husen vilar på en sockelvåning som planeras inrymma en ny vårdcentral, öppen förskola och BVC/MVC. Bild: Arkitektlaget.
Skissbild/vy från nordväst där man ser hyresrätter i det terrasserade huset och vårdboendet i det L-formade huset. Båda husen vilar på en sockelvåning som planeras inrymma en ny vårdcentral, öppen förskola och BVC/MVC. Bild: Arkitektlaget.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 09 feb 2018

Nyligen har Magnolia Bostad och Helsingborgshem ingått avtal om förvärv av en byggrätt längs Vasatorpsvägen. Genom detta tas ett nytt viktigt steg i utvecklingen av Drottninghög. Denna gång med fokus på Drottninghögs centrum.

Under de senaste åren har flera olika samarbetspartners etablerat sig på Drottninghög, och nu är det dags att välkomna ytterligare en aktör. Denna gång är det Magnolia Bostad som köper byggrätt inom Drottninghögs Centrum. Tillsammans med Helsingborgs stad arbetar Helsingborgshem i projekt DrottningH, intensivt med utveckling av Drottninghög. Här är det centralt att knyta till sig olika aktörer.

- Det är mycket positivt att vi knutit till oss ytterligare en aktör på Drottninghög. Fler samarbetspartners ger ökad utvecklingskraft och ett ökat engagemang i området. Det ger också ökad variation genom olika upplåtelseformer, typer av lägenheter och skapar möjligheter för fler verksamheter, säger Lars Hansson, styrelseordförande i Helsingborgshem.

Magnolia Bostad planerar att utveckla ett kvarter med en vårdcentral och lokal för centrumverksamhet, som till exempel apotek, ett vårdboende med cirka 70 lägenheter, samt cirka 35 hyreslägenheter.

- Vi är mycket glada över att få vara med och bidra till utvecklingen av detta attraktiva område. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att utveckla trygga, estetiska och framtidssäkrade vårdbostäder. Kombinationen av ett topp-modernt vårdboende, vårdcentral, servicefunktioner såsom till exempel apotek och bostäder kommer att bli ett starkt komplement till övrig etablering, säger Dan T. Sehlberg, vd för Svenska Vårdfastigheter, en del av Magnolia Bostad.

Ett levande centrum är viktigt för hela Drottninghög och i takt med utvecklingen längs Regementsvägen med både fler bostäder, handel och service behöver också Drottninghög Centrum utvecklas. Även för vårdcentralen som finns på området idag, är tiden en viktig parameter då befintliga lokaler inte räcker till.

- Genom samarbetet med Magnolia Bostad kan vi säkerställa att utvecklingen av centrum genomförs så snart som möjligt. Vårdboendet innebär också omkring 70 nya arbetstillfällen på Drottninghög, något som också bidrar till att fler människor rör sig i området och utnyttjar affärsutbud och service. Detta skapar liv och rörelse och en attraktiv stadsdel, avslutar Lars Hansson.