Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, mar, 25 2019
Senaste Nytt

Catena utvecklar logistikuster i Bjuv

Bild: Catena.
Bild: Catena.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 02 mar 2018

Foodhills Fastighet har förvärvat fastigheterna Bjuv 23:1, del av Selleberga 17:1 och Lunnahus 4:2 i Bjuvs kommun. Säljare är Findus som varit brukare av fastigheten under många år och haft både huvudkontor och produktion på platsen. Affären sker som en fastighetstransaktion till ett värde om 85 miljoner kronor och tillträde sker omgående.

Fastigheten på Bjuv 23:1 består av ett antal olika byggnader uppförda mellan åren 1940 till 1998 med en uthyrningsbaryta om drygt 100 000 kvadratmeter. Del av Selleberga 17:1 är lantbruksmark och Lunnahus 4:2 består av ett större vattenreningsverk. För närvarande finns inga hyresgäster på fastigheterna och uthyrningsarbetet kommer inledas omgående. Uppskattat hyresvärde uppgår till cirka 35 miljoner kronor.

”Fastighetsbolaget är en möjliggörare för de verksamheter som kommer att etablera sig på området. Genom en gemensam satsning i Bjuv, som har ett bra läge bara några kilometer från E4 och E6, är vi med och skapar möjligheten för ett logistik- och livsmedelskluster med nya arbetstillfällen, smarta lösningar och samordningsvinster både för det hållbara samhället, leverantörerna och kunderna. ” säger Catenas VD, Benny Thögersen.