Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, mar, 25 2019
Senaste Nytt

Industrifakta: Skolbyggandet fortsätter att öka

Foto: Industrifakta
Foto: Industrifakta
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 mar 2018

Enligt uppgifter från Industrifakta låg den samlade volymen av offentliga husbyggnadsinvesteringar under förra året kvar på 2016 års nivå, om man räknar påbörjade objekt. Flertalet sektorer utvecklades svagt eller negativt, men när det gäller skolbyggandet var trenden fortsatt positiv.

- De senaste fyra åren har investeringarna ökat med hela 70 procent, säger Magnus Johansson, projektledare på analysföretaget Industrifakta, som presenterar siffrorna i sin kommande konjunkturrapport.

- Det är flera faktorer som ligger bakom den kraftiga ökningen. Dels växer Sveriges befolkning och det sker en urbanisering som ökar behovet av skolor och förskolor i tillväxtområden, dels behöver många skolor byggas om och rustas upp efter mångårig förslitning. Sättet att använda skollokalerna förändras också i takt med nya krav, så det är inte bara byggteknisk förnyelse som krävs, utan även modernare och effektivare planlösning, avslutar Magnus.

Källa: Industrifakta