Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, mar, 25 2019
Senaste Nytt

Kungsleden förlänger grönt hyresvatal med SMHI

Bild: Kungsleden.
Bild: Kungsleden.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 07 mar 2018

Nu står det klart att Kungsleden förlänger hyresavtalet med SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) i Norrköping. Det nya hyresavtalet gäller för fastigheten Taktpinnen 1 och löper över tio år. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 200 miljoner kronor. 

 I enlighet med det nya hyresavtalet skall Kungsleden modernisera lokalerna om 14 500 kvadratmeter och anpassa dem så att det på ett bättre sätt stödjer SMHIs arbete framåt. Hyran höjs i samband med detta med 235 kronor per kvadratmeter.
      

Som en del av förnyelsen av lokalerna planeras bland annat en ny inbjudande entré och fler och bättre mötesytor och konferensrum. Vidare skapas ett mer flexibelt kontor med en blandning av egna kontorsrum och öppna planlösningar med fler spontana mötesplatser. Även utemiljön ses över.
    

Hyresavtalet med SMHI är ett grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda vilket ligger helt i linje med bådas miljöprofil. 
    

– Vi ser fram emot att få moderna och flexibla lokaler som är anpassade till våra olika verksamheter, och som är inbjudande för våra medarbetare. Vår och Kungsledens strategier är att det nya kontoret – och hela byggprocessen – ska präglas av hållbarhet, och att hyran även fortsatt ska hållas på en mycket rimlig nivå, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör på SMHI.