Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, mar, 25 2019
Senaste Nytt

"Pålningsarbetet för Karlatornet är världsunikt"

Starka Karla, maskinen som pålar djupare än någon annan. Foto: Lisa Barryd.
Starka Karla, maskinen som pålar djupare än någon annan. Foto: Lisa Barryd.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 08 mar 2018

Just nu pågår byggnationen av det som ska bli Nordens högsta byggnad, Karlatornet.  När huset är färdigställt kommer det att resa sig hela 245 meter över marken och innehålla 73 våningar för såväl kontor, hotell och bostäder. På grund av projektets storlek och unika karaktär krävs det extra ordinära arbetsmetoder och specialkunskaper för att huset ska vila stabilt, som till exempel vid pålningen. 

– Pålningsarbetet för Karlatornet är världsunikt. Ingen annanstans i världen har man pålat med den här metoden till ett sådant djup, säger Magnus Eckert, produktionschef för anläggningsarbetena, som nu har hunnit till den 26:e av sammanlagt 57 pålar.

– Allt har hittills gått bra. En påle är inte den andra lik och varje påle har sin egen historia, fortsätter Magnus Eckert.

Maskinen som används för pålningen är en tysk Bauer 55 och väger 250 ton och har fått smeknamnet Starka Karla.
Det ställs tuffa krav på de specialistarbetare som jobbar med grundarbetet för Karlatornet.

– Vi har granskat varje enskild arbetares CV. Den kompetensen finns inte att få tag i i Sverige, det är ett internationellt gäng som jobbar här.

Metoden går ut på att ett två meter brett stålrör (foderrör) med borrkrona borras ner i marken, sedan "skruvas" innehållet inne i röret ut och töms. Därefter fylls det med betong och armering, sedan dras foderröret upp. När man kommit fem meter ner i marken sätter man på en ny rördel på fem meter och så håller man på tills man nått ungefär 70 meter ner i marken. 

– Det tomma och utgrävda stålröret fylls nu med armering och betong och de 57 grävpålarna bildar en stabil grund för Karlatornet att stå på, berättar Magnus Eckert.

Varje grävpåle bär 4 500 ton att jämföra med en ”vanlig påle” som bär 150 ton. Man gräver sig först genom 40-50 meter förrädisk göteborgslera, sedan genom ett 8-10 meter tjockt lager av friktionsjord (sand, sten mm) för att slutligen förankra röret 4-7 meter ner i stenhård göteborgsgranit. Leran som grävs upp inne i grävpålarna  tas om hand, torkas och renas innan det rena vattnet släpps tillbaka ut i Göta älv och leran körs till deponi.

Serneke är ansvariga för entreprenaden av Karlatornet, som beräknas stå klart 2021.