Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, mar, 25 2019
Senaste Nytt

33 miljoner i vinst för Örebroporten

Bild: Örebroporten Fastigheter.
Bild: Örebroporten Fastigheter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 08 mar 2018

Örebroporten Fastigheter redovisar  en vinst på 32,9 mkr (42,7) före skatt i bokslutet för 2017. Omsättningen låg på 382 mkr (369). Vid årets slut var den ekonomiska vakansgraden låg, 1,0 procent.

Driftnettot uppgår till 265 mkr (262) och direktavkastningen på samma nivå som 2017, 7,8 procent. Investeringsnivån låg på 238 mkr (158), varav 147 är hyrespåverkande.

-Vi känner oss tillfredsställda med årets bokslut. Resultatet överträffar ägarens krav på oss säger Jeanette Berggren, VD för Örebroporten. Att Örebro har en stark tillväxt märks tydligt i hela verksamheten. Efterfrågan på lokaler är fortsatt hög och kommunen ger oss många spännande uppdrag. Vi har därmed en oerhört hög intensitet i verksamheten för närvarande, både inom löpande drift och förvaltning, på projektsidan och vad gäller utredningar och tidiga skeden.